Viac ako prírodné šperky

Po tisícročia sa v hĺbke zeme za veľkého tlaku a teploty tvorili minerály, ktoré svojím výzorom a vlastnosťami opantávajú generácie ľudí. Oľga Brunnerová dômyselne vkladá ušľachtilý systém do surovej prírody, pracuje s tými najchladnejšími materiálmi z ktorých vytvára ozdoby, vyžarujúce teplo. Ľudské teplo, ktoré evidentne reflektuje odkaz nemateriálneho sveta. Ten nás obklopuje ale sme schopný ho vnímať len skrze podobne hlboké duchovné diela. Práve spojenie tajomstiev zeme s tajomstvami presahujúcimi prírodu sú unikátnym podpisom Ateliéru Oľgy Brunnerovej.

Ateliér Oľga Brunnerová - Viac ako prírodné šperky